Jaarlijks onderhoud door een schoorsteenveger

Het werk van de schoorsteenveger is veel belangrijker dan veel mensen denken. Door het stoken raakt de schoorsteen vroeg of laat vervuild met teer en roet. Dit vuil vormt een laagje aan de binnenkant van de schoorsteen. Deze vuilafzetting heeft ook gevolgen voor de bewoners omdat de roetdeeltjes zich na verloop van tijd ook door de rest van de woning gaan verspreiden. Dit resulteert in een vervelende stoflaag. Op die manier kan een vervuilde schoorsteen veel extra en onnodig schoonmaakwerk met zich mee brengen. Gelukkig kun je dit soort situaties heel eenvoudig vermijden door regelmatig een schoorsteenveger in te schakelen. De schoorsteenveger voorziet de schoorsteen van het nodige onderhoud en voorkomt vervuiling door roet en teer.

Een vervuilde schoorsteen heeft consequenties

Een vuile schoorsteen is niet alleen problematisch voor de hygiëne in de woning. Het kan ook consequenties hebben voor de veiligheid. De rondzwevende roetdeeltjes worden immers ook ingeademd door de bewoners. De afzetting van roet en teer kan ook andere onvoorziene gevolgen hebben. Je kunt hierbij denken aan gasvorming. Deze gassen zijn zeer schadelijk wanneer ze ingeademd worden. Een andere gevaar vormt het risico op verstoppingen. Een schoorsteen kan namelijk ook door ‘obstakels’ vervuild worden. Zo’n obstakel kan een bijvoorbeeld een vogelnest zijn. Als gevolg hiervan kan de rook niet uit het huis worden afgevoerd. De rook blijft in de woning hangen en zal na verloop van tijd het aanwezige zuurstofgehalte beïnvloeden. Het spreekt voor zich dat dit levensgevaarlijk kan zijn voor de bewoners van het huis.

Regels voor schoorsteenonderhoud

Het vegen van een schoorsteen is niet alleen verstandig in verband met de veiligheid in je woning. In veel geval ben ben je als huiseigenaar ook verplicht om je schoorsteen regelmatig van onderhoud te voorzien. Zo ben je als verbruiker van stookolie of een vaste brandstof verplicht om de schoorsteen tenminste één keer per jaar te laten vegen. Verbruikers van gas dienen hun schoorsteen één keer in de twee jaar door een vakman na te laten kijken.

Een professionele schoorsteenveger vinden

Ben je op zoek naar een goede schoorsteenveger in Turnhout? Neem dan eens contact op met Schouwonderhoud Willems. Dan ben je verzekerd van een professionele reinigingsbeurt en een laag tarief. Na afloop ontvang je een reinigingsattest. Dit attest kun je, indien men hier om vraagt, overleggen aan de verzekering.